Strona głównaWiadomościŚwiatWe Francji Rada Stanu zajęła się „traktowaniem uczniów transpłciowych”

We Francji Rada Stanu zajęła się „traktowaniem uczniów transpłciowych”

-

- Reklama -

Rada Stanu w piątek 29 grudnia, zatwierdziła okólnik Ministra Edukacj, którego celem jest „lepsze wspieranie uczniów transpłciowych w szkołach”. Chodziło o okólnik jeszcze z 2021 roku, który wywołał liczne kontrowersje i został zaskarżony.

Ten najwyższy we Francji Sąd Administracyjny odrzucił wnioski stowarzyszeń SOS Edukacja i Juristes pour l’enfance (Prawnicy dla dzieciństwa), stwierdzając, że okólnik „nie naruszał w sposób niezgodny z prawem obowiązku ochrony dobra dziecka”.

Odwrotnie, niż np. obecnie w Wielkiej Brytanii, okólnik nakazuje w szkole używać formy imienia, które dziecko samo sobie wybiera. Dokument zatytułowany „W celu lepszego rozważenia kwestii związanych z tożsamością płciową w szkołach” staje się obowiązkowy.

Okólnik „uznaje prawa uczniów transpłciowych” i ogólnie wspiera postulaty ideologii gender. Według Rady Stanu „popierając w ten sposób używanie imienia wybranego przez uczniów transpłciowych”, okólnik „nie podważał w sposób niezgodny z prawem wymogu ochrony dobra dziecka”.

Sędziowie uznali, że „jest mało prawdopodobne”, by używanie wybranego sobie imienia przez ucznia naruszało „wolność sumienia nauczycieli, uczniów lub ich rodziców”.

Źródło: Le Figaro/ Valeurs

Najnowsze