Strona głównaWiadomościPolskaKontrwywiad wszczął przeciw niemu kontrolę. Odwołany gen. Gromadziński wydał oświadczenie

Kontrwywiad wszczął przeciw niemu kontrolę. Odwołany gen. Gromadziński wydał oświadczenie

-

- Reklama -

Pełniąc służbę na stanowiskach dowódczych, w kraju oraz za granicą, zawsze godnie reprezentowałem mundur żołnierza polskiego. Chciałbym zapewnić, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Wierzę, że wszczęta przez SKW procedura zakończy się dla mnie pozytywnie – podkreślił gen. Jarosław Gromadziński.

W środę po południu Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat, w którym poinformowano, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła postępowanie kontrolne „dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. broni Jarosława Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera”. „W związku z tym została podjęta decyzja o odwołaniu gen. broni Gromadzińskiego z zajmowanego stanowiska dowódcy Eurokorpusu i jego natychmiastowym powrocie do kraju” – poinformowało MON.

Do tych informacji odniósł się wieczorem w oświadczeniu opublikowanym na portalu X (Twitterze) gen. Gromadziński. „W nawiązaniu do licznych komentarzy i spekulacji związanych z wszczętym przez SKW postępowaniem kontrolnym dotyczącym poświadczenia bezpieczeństwa osobowego wobec mojej osoby chciałbym oświadczyć, że przez 34 lata zawodowej służby wojskowej zawsze dobro służby, dobro Ojczyzny stawiałem na pierwszym miejscu, często kosztem rodziny” – napisał.

„Pełniąc służbę na stanowiskach sztabowych i dowódczych, w kraju oraz za granicą, jak również współpracując z sojusznikami z NATO zawsze godnie reprezentowałem mundur żołnierza polskiego. Chciałbym zapewnić, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Wierzę, że wszczęta przez SKW procedura kontrolna zakończy się dla mnie pozytywnie” – dodał generał, dziękując za „słowa wsparcia i otuchy”.

Przed objęciem funkcji dowódcy Eurokorpusu w czerwcu ub.r. gen. broni Jarosław Gromadziński był radcą-koordynatorem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wcześniej był pierwszym dowódcą formowanej od 2018 roku 18. Dywizji Zmechanizowanej. W ostatnich miesiącach służył też w Międzynarodowym Zespole do spraw Pomocy Ukrainie w niemieckim Wiesbaden, gdzie razem z amerykańskimi wojskowymi odpowiadał za szkolenie ukraińskich żołnierzy.

Eurokorpus to wielonarodowa wojskowa struktura szybkiego reagowania, która współdziała z NATO oraz Unią Europejską. W 2022 r. Polska z kraju stowarzyszonego stała się jednym z państw ramowych – obok Niemiec, Francji, Hiszpanii, Belgii i Luksemburga – mających wpływ na strukturę i zadania dowództwa Eurokorpusu. Gen. Gromadziński był pierwszym Polakiem na stanowisku dowódcy tej struktury.

Postępowanie wobec polskiego generała. Został pilnie odwołany z funkcji dowódcy Eurokorpusu

Źródło:PAP

Najnowsze