Strona głównaWiadomościŚwiatPropozycja nowego referendum. Szwajcarzy mają dość imigrantów?

Propozycja nowego referendum. Szwajcarzy mają dość imigrantów?

-

- Reklama -

Szwajcarska Partia Ludowa, znana także jako Demokratyczna Unia Centrum (SVP-UDC) to centroprawica z dużymi wpływami, zwłaszcza w kantonach niemieckojęzycznych. UDC chce obecnie zaproponować referendum w sprawie ochrony granic.

Helweci mieliby się wypowiedzieć bezpośrednio w kwestii wprowadzenia systematycznych kontroli granic, zniesienia „prawa pobytu” i wprowadzenia zasady, że wnioski o azyl mogą składać wyłącznie migranci przybywający do Szwajcarii drogą lotniczą.

Podczas obrad UDC w sobotę 15 maja w Bazylei podjęto nową inicjatywę i kampanię „na rzecz ochrony granic”. Głównym celem jest wprowadzenie systematycznego pilnowania granic kraju i drastyczne ograniczenie w ten sposób liczby składanych w Szwajcarii wniosków o azyl.

Inicjatywę referendum w tej sprawie przedstawił deputowany Thomas Aeschi i została ona jednomyślnie przyjęta przez 212 obecnych na sali delegatów. Jeżeli okazałoby się, że kontrole graniczne nie są zgodne z umowami międzynarodowymi Szwajcarii, Rada Federalna musiałaby je renegocjować. Jeżeli negocjacje by się nie powiodły, Szwajcaria będzie zobowiązana wypowiedzieć takie porozumienia.

Referendum miałoby też objąć zasadę, że osoby przybywające do Szwajcarii przez bezpieczny kraj trzeci, nie będą mogły uzyskać prawa pobytu i składać wniosku azylowego. Wyjątkiem byłyby osoby przybywające na terytorium Szwajcarii samolotem.

Propozycja idzie dość daleko i zakłada, że Rada Federalna będzie ustalała roczny limit procedur azylowych maksymalnie do 5000. Zlikwidowane ma być „prawo pobytu” czasowego dla osób, które złożyły wnioski o azyl, ale go nie dostały.

W podjętej uchwale jest także mowa o tym, by Rada Federacji we współpracy z kantonami zajęła się osobami o nieuregulowanym statusie pobytu i doprowadziła do opuszczenia przez nie Szwajcarii w ciągu 90 dni. Po tym okresie osoby takie utracić by miały wszelkie świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a ich umowy o pracę zostałyby rozwiązane.

Źródło:www.rts.ch

Najnowsze