Strona głównaWiadomościPolskaZniszczą nas całkowicie tym "Europejskim Zielonym Ładem". Polska ma "zwiększyć swoje ambicje"

Zniszczą nas całkowicie tym „Europejskim Zielonym Ładem”. Polska ma „zwiększyć swoje ambicje”

-

- Reklama -

Komisja Europejska opublikowała swoją ocenę projektów zaktualizowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu (KPEiK) Bułgarii i Polski. Wydała w niej zalecenia dla obu krajów, aby „zwiększyły swoje ambicje” zgodnie z uzgodnionymi celami unijnymi na 2030 rok.

KPEiK są przełożeniem ogólnych celów klimatycznych UE – Europejskiego Zielonego Ładu – na konkretne zobowiązania i działania na poziomie państw członkowskich. Ich realizacja ma doprowadzić do zmniejszenia łącznej emisji gazów cieplarnianych netto we Wspólnocie o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Taki wymóg został zawarty w pakiecie legislacyjnym „Fit for 55”.

Konfederaci miażdżą Zielony Ład. Braun: To jest zwyczajny faszyzm [VIDEO]

Państwa członkowskie są zobowiązane do przedłożenia swoich ostatecznych zaktualizowanych krajowych planów przeciwdziałania zmianom klimatu do 30 czerwca, z uwzględnieniem zaleceń Komisji i indywidualnych ocen.

Polska przekazała wstępną wersję aktualizacji KPEiK Komisji Europejskiej 1 marca. Projekt zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 35 proc. w stosunku do 1990 r. Polska deklaruje zwiększenie do 29,8 proc. udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto. Dla produkcji energii elektrycznej założono, że udział OZE może sięgnąć 50,1 proc. Dla sektora ciepłownictwa i chłodnictwa przewidziano 32,1 proc. udziału OZE, a w transporcie – 17,7 proc.

„Zielony Ład jest największym zagrożeniem dla naszego dobrobytu od czasów upadku gospodarki nakazowo-rozdzielczej” [VIDEO]

Źródło:nczas.info/PAP

Najnowsze