Strona głównaWiadomościPolskaUkraińcy w Polsce. Rząd chce wydłużyć ich pobyt

Ukraińcy w Polsce. Rząd chce wydłużyć ich pobyt

-

- Reklama -

Legalność pobytu Ukraińców, którzy przybyli do Polski uciekając przed wojną i inna pomoc zostaną wydłużone do końca czerwca 2024 roku – zakłada projekt, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nowe przepisy mają zostać przyjęte w pierwszym kwartale tego roku.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany wynikają z decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r. Projekt, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku.

- Reklama -

Prace nad dalszym wydłużeniem obowiązywania ustawy i innymi zmianami – jak zaznaczono w wykazie prac legislacyjnych rządu – mają zostać podjęte niezwłocznie i być szeroko konsultowane m.in. z samorządami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Projektowana nowelizacja zakłada również wydłużenie obywatelom Ukrainy okresu ważności wiz krajowych i zezwoleń czasowych, a także terminu do opuszczenia przez Ukraińców terytorium Polski oraz terminu dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO --------

WESPRZYJ NCZAS.INFO

NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników.

Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Wydłużone zostaną również ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy, a także okres, w którym pobyt obywatela Ukrainy uznawany jest za legalny na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen wydanej przez Polskę i inne państwa strefy Schengen oraz w ramach ruchu bezwizowego.

Projekt przedłuża także okres obowiązywania szczególnych uprawnień dla ukraińskich lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Zgodnie z założeniami projektu okres, w którym można udzielić zgody na wykonywanie zawodu i przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu wspomnianym grupom pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje poza terytorium UE zostanie przedłużony do 28 miesięcy – licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

O tyle samo zostanie wydłużony okres, w którym minister zdrowia może nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy.

Planuje się, aby regulacja weszła w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:PAP
spot_img

Najnowsze