Strona głównaWiadomościPolskaRaport NIK nie zostawia suchej nitki na Morawieckim i Niedzielskim

Raport NIK nie zostawia suchej nitki na Morawieckim i Niedzielskim

-

- Reklama -

Raport NIK z kontroli dotyczącej realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zarzuca władzy daleko idącą niegospodarność. Ze swoich obowiązków nie wywiązała się należycie Kancelaria Premiera, a Ministerstwo Zdrowia nieprawidłowo oszacowało zapotrzebowanie na szczepionki.

Przez cały okres epidemii panował chaos, nie było jawnych i przejrzystych procedur oraz nieefektywnie gospodarowano środkami publicznymi. NIK wskazała, że gdy zakontraktowano ponad 100 milionów dawek szczepionek, które umożliwiały kilkukrotne zaszczepienie całej ludności Polski, minister zdrowia samowolnie zawarł kolejne umowy na zakup jeszcze 92 mln dawek o szacunkowej wartości 8 mld 400 mln zł pomimo dysponowania informacjami, że tempo szczepień ulega zmniejszeniu.

P. Marian Banaś, prezes NIK, zaznaczył, że okoliczności związane z pandemią nie mogą usprawiedliwiać nieprawidłowości, nadużyć czy niegospodarności ze strony podmiotów publicznych.

Nie zadbano o efektywne zarządzanie funduszem, nie dopilnowano wszystkich aspektów jego funkcjonowania, wydatki nie zostały zaplanowane w sposób rzetelny, a całościowy nadzór nad funduszem należy ocenić w sposób jednoznacznie negatywny.

Opierając się na wynikach kontroli, Izba podjęła stosowne środki mające na celu dbałość o przejrzyste funkcjonowanie instytucji państwowych. Dodatkowo prezes NIK przekazał wyniki kontroli dotyczące funduszu przeciwdziałania COVID-19 do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o podjęcie działań adekwatnych do powagi sytuacji.

Skierował on też list do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym poinformował głowę państwa o niedopełnieniu ustawowych obowiązków przez Marszałek Sejmu. Chodzi o paraliż Kolegium NIK.


Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Kraju w numerze 41-42 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.


 

Najnowsze