Strona głównaWiadomościPolskaAnkieterzy zapukają do naszych domów. Wysłano listy do kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych

Ankieterzy zapukają do naszych domów. Wysłano listy do kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych

-

- Reklama -

Wybrane losowo gospodarstwa domowe zostaną odwiedzone przez ankieterów z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wizyty zostaną poprzedzone informacją przesłaną listownie.

Listy wysłano do ponad 23 tys. polskich gospodarstw domowych. Osoby tam mieszkające powinny spodziewać się wizyty ankieterów z Głównego Urzędu Statystycznego.

Ankieterzy GUS-u będą rozmawiać z polskimi obywatelami o: warunkach mieszkaniowych, poziomie i źródłach dochodów oraz sytuacji materialnej respondentów, stopniu zaspokojenia podstawowych potrzeb, stanu zdrowia, uczestnictwie w procesie edukacji oraz opiece formalnej nad dziećmi, a także aktywności ekonomicznej na rynku pracy oraz cechach demograficznych ankietowanych. Ponadto przeprowadzane będą badania modułowe skupiające się na ocenie, jak potrzeby dzieci są zaspokajane pod względem ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym oraz ocenie dostępu do usług.

Wyniki badania będą służyły do porównania aktualnych poziomów dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz innych aspektów warunków życia w państwach Unii Europejskiej.

Wywiady będą przeprowadzane telefonicznie lub twarzą w twarz w domach obywateli. Badanie będzie trwało do 26 czerwca 2024 r.

Odpowiedzi udzielane ankieterom będą traktowane jako poufne. W badaniu głównie będą brały udział osoby, które wytypowano także w poprzednich latach.

„Najbardziej wiarygodne oceny w badaniu uzyskuje się, jeżeli w badaniu w kolejnych latach uczestniczą te same osoby. Wielu z państwa uczestniczyło w przynajmniej jednym z czterech etapów wspomnianego badania” – wyjaśnił w komunikacie GUS.

Źródło:TVN24

Najnowsze