Strona głównaWiadomościPolskaOrlen ogłasza: zapłaciliśmy za ropę 1,6 miliarda złotych, ropy nie dostaliśmy, pieniędzy...

Orlen ogłasza: zapłaciliśmy za ropę 1,6 miliarda złotych, ropy nie dostaliśmy, pieniędzy raczej nie odzyskamy

-

- Reklama -

W związku z utraceniem przez spółkę Orlen Trading Switzerland (OTS) 1,6 mld zł przedpłat za niedostarczoną ropę, Orlen przewiduje skorygowanie wyników rocznych za 2023 r. o taką właśnie kwotę – poinformował koncern.

Korekta wynika z analizy możliwości odzyskania przez OTS pieniędzy – ok. 1,6 mld zł, które uiściła tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy oraz produktów ropopochodnych.

Wobec braku dostaw ropy oraz produktów ropopochodnych w terminie określonym we właściwych umowach, OTS wystąpiła z żądaniami zwrotu przedpłat. Nie zostały one zwrócone w zastrzeżonych terminach, a możliwość odzyskania należnych przedpłat OTS określiła jako mało prawdopodobną – poinformował koncern. Dlatego OTS oceniła, że sytuacja wymaga dokonania korekty jej wyniku finansowego za 2023 r.

W związku z tymi informacjami Orlen przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 2023 r. który w wysokości minus 1,6 mld zł głównie w wyniku spisania aktywa z tytułu przekazanych zaliczek na dostawy.

Orlen Trading Switzerland zajmuje się handlem produktami rafinacji ropy i produktami petrochemicznymi. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie spółki, dostarcza zarówno produkty pochodzące z pięciu rafinerii Orlenu, ale także od innych wiodących światowych dostawców – zarówno prywatnych jak i państwowych.

Z informacji na stronie spółki wynika, że jej dwuosobowy zarząd, który poinformował o zaistniałej sytuacji, urzęduje w obecnym składzie od 27 lutego 2024 r.

Najnowsze