Strona głównaWiadomościPolskaKlamka zapadła. Nowacka podpisała rozporządzenie o pracach domowych

Klamka zapadła. Nowacka podpisała rozporządzenie o pracach domowych

-

- Reklama -

Nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji dotycząca niezadawania prac domowych uczniom klas I-III szkół podstawowych i braku obowiązku wykonywania prac domowych przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych została podpisana i skierowana do publikacji. Takiemu rozwiązaniu w większości sprzeciwiali się rodzice.

W piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została ostateczna wersja nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Rozporządzenie dotyczy prac domowych.

Opatrzono ją adnotacją „skierowanie projektu do podpisu ministra”, a następnie „skierowanie aktu do ogłoszenia”. Oznacza to, że nowelizacja została podpisana przez minister edukacji Barbarę Nowacką.

Na stronie RCL znajduje się także informacja, że nowelizacja znalazła się w wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie. Data ogłoszenia jest „w trakcie ustalania”.

Zgodnie z nowelizacją nauczyciel w klasach I–III szkoły podstawowej ma nie zadawać pisemnych prac domowych, z wyłączeniem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, oraz nie zadawać prac domowych praktyczno-technicznych. Wykonanie zadanych przez nauczyciela prac domowych usprawniających motorykę małą będzie obowiązkowe i nauczyciel będzie mógł wystawić za nie ocenę.

Z kolei w klasach IV–VIII nauczyciel będzie mógł zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową, ale nie będzie ona obowiązkowa i nie będzie za nią wystawiana ocena. Po sprawdzeniu pracy domowej wykonanej przez ucznia nauczyciel ma przekazać mu informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć.

Zapisy nowelizacji dotyczące prac domowych wejdą w życie jeszcze w kwietniu 2024 roku.

Źródło:PAP/nczas.info

Najnowsze