Strona głównaWiadomości„Wymiar sprawiedliwości” legalizuje eutanazję z pominięciem władzy ustawodawczej

„Wymiar sprawiedliwości” legalizuje eutanazję z pominięciem władzy ustawodawczej

-

- Reklama -

Ekwador legalizuje eutanazję. Wymiar sprawiedliwości tego kraju Ameryki Łacińskiej uzurpuje sobie funkcje władzy ustawodawczej i podobno, zgodnie z planem miejscowej loży masońskiej Nowy Porządek Świata, uznał zabijanie chorych i starszych osób za legalne.

O legalizacji eutanazji zadecydował przypadek Paoli Roldán, 42-letniej kobiety cierpiącej na stwardnienie zanikowe boczne. Poprosiła o eutanazję i precedensowy wyrok wydany w ubiegłą środę przez Trybunał Konstytucyjny uznał „prawo do godnej śmierci”.

Sąd najwyższy Ekwadoru uznał za częściowo niezgodny z konstytucją zapis art. 144 kodeksu karnego, który mówi, że karze podlega każdy, „kto zabija innego”. Sąd powołał się tu na konstrukcję o „warunkowej zgodności z konstytucją” eutanazji.

Precedens ustanowiono siedmioma głosami „za” na dziewięciu sędziów Trybunału. Wyrok mówi, że eutanazja jest legalna pod warunkiem, że lekarz uwzględni wniosek pacjenta o eutanazję czynną w „sposób wolny, świadomy i jednoznaczny, oparty na cierpieniu, ciężkich obrażeniach, poważnym i nieodwracalnym uszkodzeniem zdrowia lub poważną i nieuleczalną chorobą”.

Wyrokiem uchylił zarazem art. 90 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że „lekarz nie jest uprawniony do skracania życia pacjenta” oraz że „jego podstawową misję w walce z nieuleczalną chorobą jest szukanie środków leczniczych”.

Aby umożliwić Paoli Roldán dostęp do eutanazji, Trybunał Konstytucyjny Ekwadoru nakazał opracowanie ustawy regulującej taką procedurę. Ma się tym zając Rzecznik Praw Obywatelskich i Zgromadzenie Narodowe. Ministerstwo Zdrowia już pracuje nad odpowiednimi rozporządzeniami.

Na przygotowanie projektu ustawy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich będzie miało maksymalnie sześć miesięcy. Parlament będzie miał rok do przedstawienia inicjatywy ustawodawczej.

Nie po raz pierwszy „świat prawniczy” i sędziowie idą na służbę „cywilizacji śmierci”. Podobnie wprowadzono aborcję w USA, a ostatnio poletkiem takich doświadczeń jest Ameryka Łacińska. Ingerencje sądów w podobne sprawy miały miejsce ostatnio w Kolumbii i Meksyku.


Źródło: media_press-info

Najnowsze