Strona głównaWiadomościPolitykaUkraińcy będą głosować w wyborach samorządowych?

Ukraińcy będą głosować w wyborach samorządowych?

-

- Reklama -

W Sejmie zaczęła się dyskusja nad tym, czy w polskich wyborach samorządowych mogą głosować osoby spoza UE i Wielkiej Brytanii. Głównie chodzi o ukraińskich uchodźców.

„Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat” – mówi art. 62 ust. 1 Konstytucji RP.

- Reklama -

Obecnie w polskich wyborach samorządowych mogą głosować nie-Polacy, jeśli są obywatelami Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii.

Wynika to z prawa unijnego, choć gdy ta zmiana była wprowadzana w Polsce, to budziła spore kontrowersje i zastanawiano się, czy nie łamie się w ten sposób Konstytucji.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO --------

WESPRZYJ NCZAS.INFO

NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników.

Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Ostatecznie eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zgodności z Konstytucją przepisu Traktatu Akcesyjnego mówiącego o prawie obywateli Unii Europejskiej do głosowania na poziomie lokalnym w krajach członkowskich UE – stwierdzili, że nieuzasadniony jest zarzut, iż „prawa obywatelskie zagwarantowane w Konstytucji dla obywateli polskich (…) są bezprawnie rozciągane na inne osoby, przez co ogranicza się prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji”, bo fakt, że polski obywatel ma zagwarantowane konstytucyjnie jakieś prawo, nie oznacza, że nie można tym prawem objąć innych osób.

Teraz, przy okazji nowych wyborów samorządowych, znów pojawiają się pomysły, by po raz kolejny rozszerzyć grupę osób, które mogą oddawać głosy, o obywateli spoza UE i Wielkiej Brytanii.

Związek Ukraińców w Polsce podjął starania o to, by ukraińscy uchodźcy w Polsce mogli głosować w wyborach samorządowych.

„Dziś Ukraińcy nie mają praw wyborczych w Polsce, ale UE nie zakazuje przyznania takiego prawa cudzoziemcom w wyborach lokalnych. Uchodźcy z Ukrainy do 30 czerwca tego roku będą mogli korzystać z ułatwień m.in. w osiedlaniu się, podejmowaniu pracy i uzyskiwaniu świadczeń socjalnych w Polsce” – pisze rp.pl.

Sprawa na ten moment budzi spore kontrowersje, ale nie oznacza to, że nie ma swoich zwolenników w Sejmie. Za umożliwienia głosowania Ukraińcom optuje Lewica.

Przez jakiś czas w Internecie można było przeczytać, że Ukraińcy będą mogli głosować w polskich wyborach, bo przyznawano im numery PESEL. Jest to jednak fejk nius. PESEL uprawnia m.in. do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie do wzięcia udziału w wyborach.

spot_img

Najnowsze