Strona głównaWiadomościPolskaOpublikowano rozporządzenie premiera. Znamy datę wyborów samorządowych

Opublikowano rozporządzenie premiera. Znamy datę wyborów samorządowych

-

- Reklama -

W Dzienniku Ustaw ukazało się w poniedziałek wieczorem rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na niedzielę 7 kwietnia. Listy kandydatów na radnych będą mogły być zgłaszane do 4 marca, a kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – do 14 marca.

W rozporządzeniu premiera ws. zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, datę wyborów wyznaczono na niedzielę 7 kwietnia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, wówczas formalnie ruszy kampania wyborcza.

Kalendarz wyborczy – stanowiący załącznik do tego rozporządzenia – określa dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych.

12 lutego upłynie termin na zawiadomienie odpowiednio PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

Do 4 marca do godz. 16.00 będzie można zgłaszać terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, z kolei do 14 marca do godz. 16.00 będzie można zgłaszać gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Do 8 marca będzie można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych; komisje te zostaną powołane do 18 marca.

Do 13 marca PKW musi przyznać jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

Od 23 marca do 5 kwietnia do godz. 24.00 rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia i potrwa do zakończenia głosowania.

Najnowsze