Strona głównaWiadomościPolskaUwaga! Rewolucja w polskiej ortografii. Na nowo będziemy musieli nauczyć się...

Uwaga! Rewolucja w polskiej ortografii. Na nowo będziemy musieli nauczyć się…

-

- Reklama -

Rada Języka Polskiego uchwaliła zmiany dotyczące m.in. nazw mieszkańców miast, osiedli i wsi. 

Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk ogłosiła, że uchwaliła zmiany zasad ortografii, które zaczną obowiązywać od stycznia 2026 r. Czeka nas jedenaście zmian.

Ujednolicony został m.in. zapis przymiotników tworzonych od nazw osobowych, zakończonych na —owski. Zmieni się też użycie wielkich liter w nazwach własnych, m.in. w nazwach komet wszystkie człony będą zapisywane wielką literą, np. Kometa Halleya

Do tej pory nazwy mieszkańców miast, osiedli i wsi pisaliśmy małą literą, jednak od stycznia 2026 r. wprowadzona zostanie pisownia dużą literą, np. Warszawianin, Mokotowianin, Chochołowianin. W przypadku nieoficjalnych nazw etnicznych dopuszczony będzie zapis alternatywny.

Kolejna zmiana obejmuje „wprowadzenie pisowni wielką literą nie tylko nazw firm i marek wyrobów przemysłowych, ale także pojedynczych egzemplarzy tych wyrobów (samochód marki Ford i pod oknem zaparkował czerwony Ford)”.

Oprócz tego Rada Języka Polskiego wprowadza rozdzielną pisownię cząstek —bym, —byś, —by, —byśmy, —byście ze spójnikami. Jako przykład podaje zdanie: „Zastanawiam się, czy by nie pojechać w góry”.

Ujednolicony został zapis przymiotników tworzonych od nazw osobowych, zakończonych na —owski. „Bez względu na to, czy ich interpretacja jest dzierżawcza (odpowiadają na pytanie czyj?), czy też jakościowa (odp. na pytanie jaki?)” będziemy pisać je małą literą, np. dramat szekspirowski, epoka zygmuntowska, koncert chopinowski.

Od stycznia 2026 r. wprowadzona zostanie także łączna pisownia członu pół— w wyrażeniach: półzabawa, półnauka; półżartem, półserio; półspał, półczuwał; oraz pisowni z łącznikiem w połączeniu typu: pół-Polka, pół-Francuzka.

Siódma zmiana to „dopuszczenie w parach wyrazów równorzędnych, podobnie lub identycznie brzmiących, występujących zwykle razem, trzech wersji pisowni”: z łącznikiem, czyli „tuż-tuż”, z przecinkiem „tuż, tuż” i rozdzielnie „tuż tuż”.

Rada Języka Polskiego wprowadza też pisownię wielką literą wyrazu stojącego na początku w nazwach obiektów przestrzeni publicznej, np. Aleja Róż, Brama Warszawska, Plac Zbawiciela.

Zmiany dotyczą też wielowyrazowych nazw lokali usługowych i gastronomicznych, np. Karczma Słupska, Kawiarnia Literacka. Oprócz tego wielką literą będą zapisywane nazwy orderów, medali, odznaczeń, nagród i tytułów honorowych, np. Nagroda im. Jana Karskiego.

Rada zdecydowała również o zmianach w zakresie pisowni prefiksów. Pierwsza dotyczy uzupełnienia reguły ogólnej: „W języku polskim przedrostki — rodzime i obce — pisze się łącznie z wyrazami zapisywanymi małą literą. Jeśli wyraz zaczyna się od wielkiej litery, po przedrostku stawia się łącznik, np. super-Europejczyk” — czytamy. Dopuszczona zostanie też rozdzielna pisownia cząstek: super-, ekstra-, eko-, wege- mini-, maksi, midi-, mega-, makro-. Przykład to miniwieża lub mini wieża.

Ostatnie zmiany dotyczą wprowadzenia jednolitej łącznej pisowni cząstek niby-, ­quasi— z wyrazami zapisywanymi małą literą, np. nibyartysta i „łącznej pisowni nie- z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi bez względu na kategorię stopnia, a więc także w stopniu wyższym i najwyższym”. Tutaj jako przykład może posłużyć słowo nieadekwatny.

Najnowsze